⏳ Czas projektu: długoterminowy 👈
🌴 Forma pracy: fulltime, zdalnie 👈
⏰ Start: w przeciągu 2 tygodni 👈

Cześć! 👋
Dla naszego klienta poszukujemy Supply Chain Audit Analyst, który będzie odpowiedzialny za analizę wyników audytów oraz prowadzenie szczegółowych kontroli procesów biznesowych. Celem roli jest przeprowadzanie szczegółowych ocen i analiz aktywności audytów łańcucha dostaw, zapewnienie przestrzegania przepisów, optymalizacja procesów oraz identyfikacja obszarów ESG do poprawy w łańcuchu dostaw.

Firma skupia się na tworzenia u dostarczaniu rozwiązań w celu napędzania zrównoważonej transformacji w wiodącej na świecie grupie linii lotniczych. Jak to robią? Wspierają swoje linie i partnerskie firmy, dostarczając im kreatywne rozwiązania/ autorskie systemy oraz usługi finansowe, zaopatrzeniowe i lotnicze.Zespół, do którego dołączysz, skupia się na promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Klient zauważa rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju oraz wpływ jego działań na środowisko i standardy pracy. Dlatego organizacja zobowiązała się do osiągnięcia zerowych emisji netto w swoim łańcuchu dostaw (emisje CO2 scope 3, inwestycje w zrównoważone paliwa lotnicze) do 2050 roku. Częścią zobowiązań klienta jest zgodność z Ustawą o Nowoczesnym Niewolnictwie w Wielkiej Brytanii, obejmującą weryfikację łańcucha dostaw. Program sustainability będzie również służyć promowaniu przejrzystości zrównoważonych praktyk, osadzaniu wyników w procesie zamówień, identyfikacji dostawców o wysokiej wydajności oraz promowaniu ciągłego doskonalenia w całym łańcuchu dostaw.

Klient doceni wcześniejsze doświadczenie w pracy w środowisku korporacyjnym, jednak idealny kandydat to przede wszystkim osoba samodzielna z dużym poczuciem odpowiedzialności, która nie boi się przejmować inicjatywy i samoorganizować swój czas pracy. Praca w trybie zdalnym z uwzględnieniem okazjonalnych wyjazdów (np. do Krakowskiego biura).
Klient preferuje kandydatów zlokalizowanych w okolicach Krakowa lub Warszawy.

Codzienne zadania:

📍 Analiza, interpretacja i podsumowywanie wyników oceny ryzyka dla ponad 16 000 dostawców organizacji
📍 Wsparcie Lidera Sustainability i Audytora Supply Chain w tworzeniu wszechstronnej metodologii sustainability w celu oceny dostawców
📍 Współtworzenie programu audytu łańcucha dostaw oraz dostarczanie pomysłów związanych z zrównoważonym rozwojem obszarach, takich jak środowisko, prawa pracy i prawa człowieka, bezpieczeństwo oraz etyka
📍 Przeprowadzenie szczegółowych audytów procesów biznesowych pod kątem zgodności z wewnętrznymi procedurami i zewnętrznymi przepisami
📍 Identyfikacja problemów i emerging trends
📍 Tworzenie kompleksowych raportów z audytów, podkreślenie głównych wniosków, obszarów o słabej wydajności oraz propozycji działań naprawczych do przeglądu przez zarząd
📍 Dostarczanie aktualizacji wszystkim zainteresowanym: zespołowi sustainability, zarządowi firmy oraz udziałowcom
📍 Budowanie silnych relacji z wewnętrznymi udziałowcami i zapewnienie, że nasze cele są zgodne z wizją i strategią zrównoważonego rozwoju organizacji oraz udzielanie im wskazówek i wniosków w celu zapewnienia przejrzystego i odpowiedzialnego środowiska biznesowego
📍 Przeprowadzanie analiz ad hoc w celu dostarczenia wglądu w konkretne obszary biznesowe lub projekty
📍 Zapewnianie, że procesy są zakończone oraz udokumentowane satysfakcjonująco i zgodnie z wymaganiami
📍 Pozostawanie na bieżąco z trendami sustainability (CSR,ESG), zmianami przepisów oraz najlepszymi praktykami w audytowaniu biznesu; przyczynianie się do kultury ciągłego rozwoju

Wymagania:

⚡️ Minimum 3 lata doświadczenia w analizie danych, interpretacji i konsolidacji (w szczególności z danymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem)
⚡️ Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytów (preferowane w obszarach sustainability)
⚡️ Zaawansowana znajomość Excela (łatwość w poruszaniu się po tabelach przestawnych, VLOOKUP, INDEX/MATCH, i tabelach danych) oraz PowerPoint
⚡️ Doświadczenie w MS Excel i Power Point w raportowaniu, wizualizacji, zbieraniu danych, walidacji i analizie
⚡️ Doświadczenie w metodologiach Agile oraz doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi do zarządzania projektami takich jak Jira
⚡️ Przynajmniej podstawowe zaznajomienie z tematami związanymi z obszarami sustainability (ESG, CRS)
⚡️ Umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobre zdolności interpersonalne
⚡️ Umiejętność myślenia krytycznego, samodzielnej pracy oraz dbałość o szczegóły
⚡️ Silne umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
⚡️ Angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w zespole
Mile widziane:

⚡️ Znajomość języka hiszpańskiego
⚡️ Znajomość Standardów Społecznych / Protokołów, takich jak ISO 45001, SA 8000, BSCI, SMETA i innych
⚡️ Znajomość ISO 19011 (System Zarządzania Audytami) w zakresie tworzenia metodologii i procedur

Jak aplikować?
👉
Prześlij nam zgłoszenie korzystając z formularza!