⏳ Czas projektu: długoterminowy
🌴 Forma pracy: 100% zdalnie 🌎
👉 Start: ASAP
🛋 Możliwość skorzystania z Hot Desku w krakowskim biurze 💻

Cześć! 👋

Poszukujemy doświadczonego Senior Project Managera, który zasili szeregi naszego klienta. Firma skupia się na tworzeniu i dostarczaniu nieschematycznych rozwiązań w celu napędzania zrównoważonej transformacji w wiodącej na świecie grupie linii lotniczych. Robią to dzięki wsparciu swoich linii i partnerskich firm, dostarczając im kreatywne i odważne rozwiązania oraz udzielając usługi finansowe, zaopatrzeniowe i lotnicze. Klient swoim pratnerom zapewnia również dostęp do autorskich systemów. Organizacja działa w scentralizowanym modelu pracy, co skutecznie zwiększa wydajność i ułatwia automatyzację pracy.

Zakres obowiązków:
📍 tworzenie i zarządzanie strukturą oraz harmonogramem podziału prac projektowych we wszystkich jego fazach (zadania, współzależności, kamienie milowe), aby zapewnić pomyślne wdrożenie projektu
📍 zdefiniowanie i weryfikacja zakresu projektu
📍 ustalenie budżetu oraz zażądanie finansami projektu (tworzenie prognoz, zatwierdzanie wydatków w stosunku do budżetu, śledzenie danych rzeczywistych)
📍 stworzenie i zarządzanie planem jakości projektu - utrzymanie projektu zgodnie z oczekiwanymi standardami
📍identyfikacja i zarządzanie ryzykiem projektowym, założeniami i zależnościami
📍zabezpieczenie zasobów (w tym dostawców) do realizacji projektów
📍stworzenie planu zarządzania interesariuszami oraz zapewnienie regularnego zaangażowania i komunikacji (w tym eskalację i rozwiązanie wszelkich problemów)
📍dostarczanie regularnych aktualizacji wszystkim zainteresowanym stronom na temat planów i statusów projektu
📍zapewnienie sprawnego przekazania rezultatów projektu oraz jego zamknięcia
📍prowadzenie i facylitacja warsztatu

Wymagania:
⚡️ Udokumentowane i możliwe do wykazania doświadczenie w skutecznym zarządzaniu i prowadzeniu projektów w dużym międzynarodowym środowisku
⚡️ Praktyczne doświadczenie w korzystaniu z narzędzi do zarządzania projektami
⚡️ Udokumentowane doświadczenie w stosowaniu metodologii zarządzania projektami
⚡️ Udowodnione doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, założeniami, problemami i zależnościami projektów w środowisku portfela projektowego
⚡️ Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, finansami oraz harmonogramem
⚡️ Wcześniejsze doświadczenie w zarządzaniu interesariuszami (wewnętrznymi i zewnętrznymi)
⚡️ Umiejętność ustalania priorytetów w oparciu o ograniczone dostępne informacje
⚡️ Przyjmowanie zmian i zarządzanie niemi (zarówno biznesowymi, jak i informatycznymi)
⚡️ Angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikacje w zespole

📩 Jak aplikować:

Prześlij swoją aplikację za pomocą formularza.