Czas projektu: długoterminowy ⏳
🌴 Forma pracy: 100% zdalnie 🌎
👉 Start: ASAP ⏰
🛋 Możliwość skorzystania z Hot Desku w krakowskim biurze 💻

Cześć! 👋
Poszukujemy doświadczonego Data Architect'a, który zasili szeregi naszego klienta. Firma skupia się na tworzeniu i dostarczaniu nieschematycznych rozwiązań w celu napędzania zrównoważonej transformacji w wiodącej na świecie grupie linii lotniczych. Robią to dzięki wsparciu swoich linii i partnerskich firm, dostarczając im kreatywne i odważne rozwiązania oraz udzielając usługi finansowe, zaopatrzeniowe i lotnicze. Klient swoim partnerom zapewnia również dostęp do autorskich systemów.
Dołączysz do zespołu Business Intelligence, gdzie będziesz rozwijać, utrzymywać i optymalizować infrastruktury gromadzonych danych. Będziesz odpowiadać za przechowywanie, zarządzanie, przekształcanie danych oraz za dostęp do nich. Swoją pracą wesprzesz realizację wymagań biznesowych i ogólną strategię organizacji (w tym standardy, zasady, źródła danych, pipeline'y, przepływ danych i zasady bezpieczeństwa danych). Rola jest stworzona w ramach transformacji cyfrowej klienta w celu wdrożenia rozwiązań platformy chmurowej (AWS, Snowflake).

Codzienne zadania obejmują między innymi:
📍 Budowanie infrastruktury wymaganej do optymalnego wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych z szerokiej gamy źródeł danych przy użyciu technologii modelowania dużych zbiorów danych SQL i AWS oraz Snowflake
📍 Definiowanie i przekazywanie wzorców architektury danych w organizacji, które kierują systemami danych
📍 Identyfikowanie, projektowanie i wdrażanie usprawnień procesów wewnętrznych: automatyzację procesów ręcznych, optymalizację dostarczania danych, przeprojektowanie infrastruktury w celu uzyskania większej skalowalności itp.
📍 Tworzenie narzędzi analitycznych, które wykorzystują pipeline danych (aby zapewnić praktyczny wgląd w pozyskiwanie klientów, wydajność operacyjną i inne kluczowe wskaźniki wydajności biznesowej)
📍 Tworzenie dashboard'ów Tableau i Power BI
📍 Współpraca z kierownictwem, interesariuszami biznesowymi i innymi członkami zespołu BI, aby pomagać w kwestiach technicznych związanych z danymi, wspierać ich potrzeby w zakresie infrastruktury danych i dążyć do większej funkcjonalności w systemach
📍 Zapewnianie wsparcia, nadzoru technicznego oraz wiedzy fachowej związanej z architekturą chmury (wdrażaniem i operacjami)
📍 Wprowadzanie ulepszeń do istniejących rozwiązań platformy

Wymagania:
⚡️Bardzo duże doświadczenie w pracy jako Data Engineer / Data Architect (około 8 lat)
⚡️Znajomość obiektowych języków skryptowych (preferowany Python)
⚡️Praktyczne i solidne doświadczenie w budowaniu potoków ETL
⚡️Doświadczenie z AWS i innymi usługami przechowywania i przetwarzania w chmurze, takimi jak Snowflake (minimum 2 lata) oraz komercyjne doświadczenie w projektach Snowflake Data Warehouse
⚡️Zaawansowana znajomość języka SQL i doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych
⚡️Doświadczenie w budowaniu i optymalizowaniu pipelinów, architektury i zestawów danych big data
⚡️Doświadczenie w budowaniu interfejsów API
⚡️Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy przyczyn źródłowych danych i procesów
⚡️Doświadczenie z technikami manipulacji, transformacji i czyszczenia danych (SQL, Python)
⚡️Znajomość AirFlow i Kafka
⚡️Silne zarządzanie projektami i zdolności organizacyjne
⚡️Angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w zespole
Mile widziane:
⚡️Znajomość Power BI lub innych narzędzi do wizualizacji
⚡️Doświadczenie w budowaniu algorytmów Machine Learning

📩 Jak aplikować:

Prześlij swoją aplikację za pomocą formularza.